Znepřístupnění sčítacích operátů pro nahlížení v SOkA Havlíčkův Brod

Státní okresní archiv Havlíčkův Brod oznamuje, že od 14. května 2014 není možné sčítací operáty bývalých okresních úřadů (Německý Brod, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou) z let 1869 – 1921 předkládat ke studiu.
Důvodem této skutečnosti je nutnost provedení přípravy sčítacích operátů na digitalizaci, která by měla být zahájena v průběhu roku 2014.
Za dočasné zkomplikování možností studia se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Znepřístupnění sčítacích operátů pro nahlížení v SOkA Havlíčkův Brod