Státní okresní archiv Havlíčkův Brod

Kyjovská 1125
580 01 Havlíčkův Brod

tel. +420 569 429 742
e-mail: soka_havlickuvbrod@mza.cz
www: http://havlickuv-brod.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb