Sčítací operáty

V Moravském zemském archivu probíhá digitalizace Sčítacích operátů. Zdigitalizované operáty jsou zveřejněny na portálu FamilySearch.

V současné době jsou postupně zveřejňovány sčítací operáty SOkA Havlíčkův Brod a SOkA Pelhřimov.

Sčítací operáty