Mezinárodní den archivů v MZA Brno

         V úterý 9. 6. 2020 si připomínáme – jako každoročně – Mezinárodní den archivů. V minulých letech byly při této příležitosti pořádány pro veřejnost tematické výstavy zajímavých archiválií, nebo oblíbené Dny otevřených dveří spojené nejen s menšími výstavkami vybraných historických dokumentů, ale také s možností nahlédnout do běžně nepřístupných „útrob“ Moravského zemského archivu od restaurátorské dílny přes digitalizační pracoviště a pořádací místnosti až po některé depozitáře.

         Bohužel, s ohledem na letošní mimořádnou koronavirovou situaci byly podobné akce zrušeny a odloženy na příští rok. Jako určitou kompenzaci vybíráme k připomínce Mezinárodního dne archivů ukázku z archiválií týkajících se události, k níž došlo před rovnými sto lety, 11. 4. 1920. Jedná se co do rozsahu a výše škod o jeden z největších požárů, které kdy postihly významný brněnský průmyslový podnik – Královopolskou strojírnu. Nahlédněme proto do úředních hlášení i dobového tisku komentujícího danou událost, kterou názorně dokumentuje také dochovaná fotografie. Dodat lze snad jen to, že pozdější vyšetřování vyvrátilo prvotní podezření na vznik požáru od jiskry z lokomotivy vlaku projíždějícího po blízké dráze Brno – Tišnov (dnes už legendární „Stará Tišnovka“), ukázalo se totiž, že požár vznikl uvnitř budovy modelárny, odkud se rozšířil na další přilehlé objekty.

         Doufáme, že Vás, laické i odborné zájemce o historii, tento střípek z dějin zaujme, a těšíme se na shledání třeba při výstavě nebo exkurzích v rámci Mezinárodního dne archivů r. 2021.

MZA, fond H1010, Brno - Královopolská továrna na stroje a vagóny, a.s., Brno; karton 43, inventární číslo 176
MZA, fond B40 Zemský úřad Brno - Prezidium, karton 16, číslo jednací 5264/1920
Lidové noviny, ročník 1920, svazek II., 12.4.1920
Lidové noviny, ročník 1920, svazek II., 21.4.1920