Kroniky

Přehled kronik SOkA Havlíčkův Brod.

V abecedně řazeném přehledu archivů vidíte, v přehledné tabulce, seznam všech kronik, které se nachází v evidenci SOkA Havlíčkův Brod.

Vysvětlivky:

- Kronika fyzicky uložena v archivu

- Kronika trvale zapůjčena u původce

- Kronika uložena u původce

- Doložena existence kroniky, ale kronika nenalezena

Obec Původce Vedena Název kroniky Místo evidence Místo uložení
Bačkov Obecní úřad, Místní národní výbor 1929- Obecní kronika Obecní úřad Bačkov
Bartoušov Škola 1920-1951 Pamětní kniha Okresní archiv
Bartoušov Místní národní výbor 1947-1965 Pamětní kniha Okresní archiv
Bartoušov Škola 1951-1965 Kronika nenalezena
Bělá Škola 1885-1938 Pamětní kniha Okresní archiv
Bělá Obecní úřad, Místní národní výbor 1929-1975 Pamětní kniha osady Bělé Okresní archiv
Bělá Škola 1938-1975 Školní kronika Okresní archiv
Bělá (Ledeč nad Sázavou) Divadelní spolek 1920-1931 Pamětní kniha spolku divadel. ochotníků v Bělé Okresní archiv
Benetice Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1960 Pamětní kniha obce Benetice Okresní archiv
Bezděkov (Krásná Hora) Obecní úřad, Místní národní výbor 1920-1978 Pamětní kniha obce Bezděkova Okresní archiv
Bezděkov (Krásná Hora) Místní národní výbor, Obecní úřad 1980- Kronika obce Obecní úřad Krásná Hora
Bezděkov (Libice nad Doubravou) Škola 1928-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Bezděkov (Libice nad Doubravou) Místní národní výbor 1931-1974 Pamětní kniha Okresní archiv
Bezděkov (Libice nad Doubravou) Škola 1940-1970 Pamětní kniha Okresní archiv
Bezděkov (Libice nad Doubravou) Škola 1970-1978 Školní kronika Okresní archiv
Bezděkov (Libice nad Doubravou) Místní národní výbor, Obecní úřad 1975-1995 Kronika obce Okresní archiv
Bílek Škola 1902-1920 Pamětní kniha Okresní archiv
Bílek Škola 1920-1940 bez názvu Okresní archiv
Bílek Škola 1941-1983 Školní kronika Okresní archiv
Bílek Škola 1984-1998 Kronika školy Okresní archiv
Bílek (Chotěboř) Městský národní výbor 1900-1995 Kronika obce Bílek Městský úřad Chotěboř
Bohumilice Místní národní výbor 1960-1988 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Bojiště Škola 1907-1981 Pamětní kniha Okresní archiv
Bojiště Obecní úřad 1929-1939 Pamětní kniha obce Bojiště nenalezena
Bojiště Škola 1941-1945 Pamětní kniha Okresní archiv
Bojiště Místní národní výbor 1980-1984 Kronika obce Okresní archiv
Borek Obecní úřad, Místní národní výbor 1928- Pamětní kniha Obecní úřad Borek
Broumova Lhota (Krásná Hora) Místní národní výbor 1914-1969 Kronika obce Lhoty Broumové Okresní archiv
Břevnice Škola 1877-1940 Pamětní kniha školních obcí Břevnice a Kyjova Okresní archiv
Břevnice Obecní úřad, Místní národní výbor 1934-1948 Pamětní kniha Okresní archiv
Břevnice Škola 1941-1959 Školní kronika Okresní archiv
Břevnice Škola 1960-1980 Kronika Okresní archiv
Břevnice Místní národní výbor, Obecní úřad 1975- Kronika obce Obecní úřad Břevnice
Budeč Obecní úřad 1924-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Cibotín Škola 1895-1939 Školní kronika Okresní archiv
Čachotín Farní úřad 1790-1916 Liber memorabilium Okresní archiv
Čachotín Škola 1847-1892 Pamětní kniha lokální školy Okresní archiv
Čachotín Škola 1892-1919 Školní kronika Okresní archiv
Čachotín Farní úřad 1916-1993 Pamětní kniha Okresní archiv
Čachotín Škola 1919-1940 Školní kronika Okresní archiv
Čachotín Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1976 Kronika Okresní archiv
Čachotín Škola 1940-1966 Školní kronika Okresní archiv
Čachotín Místní národní výbor 1972 Místopis rodů, chalup a gruntů Okresní archiv
Čachotín Místní národní výbor 1977-1990 Kronika obce Okresní archiv
Čachotín Místní národní výbor do 50.let 20. století Historie našeho kraje Ronovec a okolí Okresní archiv
Čečkovice Obecní úřad 1934-1952 Pamětní kniha Obecní úřad Čečkovice
Čekánov Obecní úřad, Místní národní výbor 1925-1947 Pamětní kniha nenalezena
Česká Bělá Škola 1838-1901 Kniha pamětní školy Okresní archiv
Česká Bělá Obecní úřad 1923-1948 Pamětní kniha Okresní archiv
Česká Bělá Obecní úřad 1927-1948 Pamětní kniha městečka Okresní archiv
Česká Bělá Škola 1941-1951 Pamětní kniha Okresní archiv
Česká Bělá Místní národní výbor 1957-1977 Kronika obce Okresní archiv
Česká Bělá Škola 1958-1975 Pamětní kniha Okresní archiv
Česká Bělá Místní národní výbor, Obecní úřad 1978-1992 Kronika obce Okresní archiv
Česká Bělá Obecní úřad 1993- Kronika obce Obecní úřad Česká Bělá
Česká Jablonná Škola 1890-1937 Pamětní kniha Okresní archiv
Česká Jablonná Obecní úřad 1926-1945 Pamětní kniha obce České Jablonné Okresní archiv
Česká Jablonná Škola 1940-1961 Pamětní kniha - škola Česká Jablonná Okresní archiv
Česká Jablonná Škola 1961-1973 Kronika Okresní archiv
Číhošť Škola 1893-1922 Památník školy Číhošťské Okresní archiv
Číhošť Škola 1922-1940, 1946-1966 Kronika školy Číhošťské Okresní archiv
Číhošť Obecní úřad, Místní národní výbor 1929-1985 Pamětní kniha Okresní archiv
Číhošť Škola 1966-2002 Kronika ZŠ Okresní archiv
Číhošť Místní národní výbor, Obecní úřad 1986- Kronika obce Obecní úřad Číhošť
Dlouhá Ves Škola (německá) 1847-1945 Gedenkbuch Okresní archiv
Dlouhá Ves Škola 1937-1955 Pamětní kniha Základní škola Dlouhá Ves
Dlouhá Ves Škola 1963-1975 Školní kronika Základní škola Dlouhá Ves
Dlouhá Ves Škola 1975- Kronika Základní škola Dlouhá Ves
Dlužiny Obecní úřad, Místní národní výbor 1934- Pamětní kniha Městský úřad Světlá nad Sázavou
Dobkov (Chotěboř) Obecní úřad, Místní národní výbor 1930-1974 Pamětní kniha obce Dobkova Okresní archiv
Dobkov (Chotěboř) Městský úřad Chotěboř 1989- Kronika obce Dobkova Městský úřad Chotěboř
Dobrá Obecní úřad, Místní národní výbor 1924-1992 Pamětní kniha Okresní archiv
Dobrnice Škola 1871-1945 Památní kniha Okresní archiv
Dobrnice Škola 1916-1919 Pamětní kniha Okresní archiv
Dobrnice Obecní úřad, Místní národní výbor 1929-1987 Pamětní kniha Okresní archiv
Dobrnice Škola 1940-2010 Školní kronika Základní škola Dobrnice
Dobrohostov Obecní úřad 1921-1939 Pamětní kniha obce Dobrohostova Okresní archiv
Dobrohostov Obecní úřad, Místní národní výbor 1940-1962 Obecní kronika Dobrohostova Okresní archiv
Dobrohostov (Lípa) Škola 1894-1940 Kniha pamětní Okresní archiv
Dobrohostov (Lípa) Škola 1940-1962 Školní kronika Okresní archiv
Dolní Březinka Místní národní výbor 1923-1978 Pamětní kniha nenalezena
Dolní Březinka Místní národní výbor, Městský úřad 1979- Kronika Městský úřad Světlá nad Sázavou
Dolní Krupá Farní úřad 1760-1842 Liber memorabilia Okresní archiv
Dolní Krupá Farní úřad 1843-1900 Gedenkbuch Okresní archiv
Dolní Krupá Škola 1847-1903 Pamětní kniha Okresní archiv
Dolní Krupá Škola 1893-1940 Školní kronika Okresní archiv
Dolní Krupá Obecní úřad 1935-1940 Pamětní kniha obce Dolní Krupá Okresní archiv
Dolní Krupá Obecní úřad 1939 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Dolní Krupá Škola 1940-1972 Pamětní kniha Okresní archiv
Dolní Krupá Místní národní výbor 1951-1973 Kronika obce Okresní archiv
Dolní Krupá Škola 1973- Kronika Základní škola Dolní Krupá
Dolní Krupá Místní národní výbor 1974-1987 Kronika obce Okresní archiv
Dolní Krupá Místní národní výbor, Obecní úřad 1988- Kronika obce Obecní úřad Dolní Krupá
Dolní Město Škola 1808-1890 Pamětní kniha Okresní archiv
Dolní Město Škola 1890-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Dolní Město Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1975 Pamětní kniha Okresní archiv
Dolní Město Škola 1941-1983 Školní kronika Základní škola Dolní Město
Dolní Město Místní národní výbor, Obecní úřad 1976- Kronika MNV Obecní úřad Dolní Město
Dolní Město Škola 1983- Školní kronika Základní škola Dolní Město
Druhanov Obecní úřad, Místní národní výbor 1929- Kronika obce Obecní úřad Druhanov
Frýdnava Obecní úřad, Místní národní výbor 1930- Pamětní kniha Městský úřad Habry
Golčův Jeníkov Farní úřad 1821-1840 Memorabilia Okresní archiv
Golčův Jeníkov Škola (židovská) při farním úřadu 1834-1869 Pamětní kniha židovské školy v Golčově Jeníkově Okresní archiv
Golčův Jeníkov Farní úřad 1844- Gedenkbuch Děkanský úřad Golčův Jeníkov
Golčův Jeníkov Škola 1874-1921 Kronika obecné školy Okresní archiv
Golčův Jeníkov Škola 1887-1937 Kronika škol chlapeckých Okresní archiv
Golčův Jeníkov Škola 1921-1953 Kronika obecné školy Okresní archiv
Golčův Jeníkov Městský úřad 1922-1938 Pamětní kniha Okresní archiv
Golčův Jeníkov Škola 1937-1940 Kronika měšťanských škol Okresní archiv
Golčův Jeníkov Městský úřad, Místní národní výbor 1938-1955 Pamětní kniha Okresní archiv
Golčův Jeníkov Škola 1940-1994 Školní kronika Okresní archiv
Golčův Jeníkov Místní národní výbor 1956-1983 Kronika obce nenalezena
Golčův Jeníkov Místní národní výbor, Městský úřad 1984- Kronika města Městský úřad Golčův Jeníkov
Golčův Jeníkov Škola 1995- Školní kronika Základní škola Golčův Jeníkov
Habry Farní úřad 1758-1835 Liber memorabilium Okresní archiv
Habry Obecní úřad, Místní národní výbor 1836-1996 Kronika města Obecní úřad Habry
Habry Farní úřad 1837- Gedenkbuch Farní úřad Habry
Habry Škola 1845-1902 Schulgedenkbuch - Kronika školy Haberské Okresní archiv
Habry Škola 1888-1905 Kronika obecné školy v Habrech Okresní archiv
Habry Škola 1901-1940 Pamětní kniha měšťanské chlapecké školy v Habrech Okresní archiv
Habry Průmyslová škola 1902-1938 Pamětní kniha Okresní archiv
Habry TJ Sokol 1935-1976 Kronika (oddíl kopané) nenalezena
Habry Škola 1940-1945 Školní kronika Okresní archiv
Habry Škola 1945- Školní kronika Základní škola Habry
Habry Škola 1948-1953 Kronika národní školy v Habrech Okresní archiv
Habry TJ Sokol 1976-1984 bez názvu (oddíl kopané) nenalezena
Habry Škola 1979-1984 Kronika pionýrské skupiny Základní škola Habry
Habry Škola 1984-1989 Kronika pionýrské skupiny Základní škola Habry
Habry TJ Sokol 1985-? Kronika (oddíl kopané) nenalezena
Habry Škola 1985-1989 Kronika klubu mladých pionýrů Základní škola Habry
Habry Městský úřad 1997- Kronika města Městský úřad Habry
Havlíčkova Borová Farní úřad 1731-1839 Liber memorabilium Okresní archiv
Havlíčkova Borová Škola 1886-1892 Kniha památní Okresní archiv
Havlíčkova Borová Škola 1891-1921 Památník školy borovské Okresní archiv
Havlíčkova Borová Obecní úřad, Místní národní výbor 1929-1950 Pamětní kniha Okresní archiv
Havlíčkova Borová Škola 1931-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Havlíčkova Borová Škola 1940-1960 Školní kronika Okresní archiv
Havlíčkova Borová Škola 1948-1953 Pamětní kniha Okresní archiv
Havlíčkova Borová Škola 1961-1972 Pamětní kniha Okresní archiv
Havlíčkova Borová Místní národní výbor 1980-1987 Pamětní kniha Okresní archiv
Havlíčkova Borová Škola 1982- Kronika Základní škola Havlíčkova Borová
Havlíčkova Borová Místní národní výbor 1987- Kronika obce Obecní úřad Havlíčkova Borová
Havlíčkův Brod Farní úřad 1641-1870 Matrix ecclaesiae Okresní archiv
Havlíčkův Brod Jelínkova rodina 1667-1802 Paměti rozličné (rodina Jelinkova) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Augustiniáni - klášter 1733 Annales nostri Okresní archiv
Havlíčkův Brod Augustiniáni - klášter 1733-1783 bez názvu Okresní archiv
Havlíčkův Brod Vikariát 1763-1910 Liber memorabilium Okresní archiv
Havlíčkův Brod Šrámkova rodina 1806-1903 Bez názvu (rodina Šrámkova) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Gymnázium 1807-1908 Historia Caesareo-Regii Gymnasii Okresní archiv
Havlíčkův Brod Římskokatolická církev 1836- Gedenkbuch Děkanský úřad Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Hlavní škola, Měšťanská škola chlapecká 1844-1933 Gedenkbuch Okresní archiv
Havlíčkův Brod Pěvecký spolek Jasoň 1867-1887 bez názvu Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1877-1916, 1921 Paměti měšťanské dívčí školy (I.střední škola) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Humanita 1881-1945 bez názvu Okresní archiv
Havlíčkův Brod Divadelní ochotníci 1882-1929 Památky divadelních ochotníků Okresní archiv
Havlíčkův Brod Švejdova rodina 1892-1935 Pámátné zápisy (rodina Švejdova) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Gymnázium 1908-1939 Paměti gymnázia Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1911-1940, 1945-53 Pamětní kniha (III.NŠ) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1917-1940 Pamětní kniha měšťanské školy dívčí (I. střední škola) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1920-1939 Pamětní kniha (IV.NŠ) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Sokol 1921-1933 Pamětní kniha jednoty Sokola Okresní archiv
Havlíčkův Brod Městský úřad 1923-1930 Pamětní kniha města Německého Brodu Okresní archiv
Havlíčkův Brod Odborná škola 1926-1938 Pamětní kniha (živnosti kovodělné) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Odborná škola 1926-1938 Pamětní kniha (živnosti oděvní) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Městský úřad, Místní národní výbor 1930-1969 Pamětní kniha Německého Brodu II Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1933-1940 Pamětní kniha (II.střední škola) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1936-1953 Pamětní kniha (I.NŠ) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1940-1951 Školní kronika (II.NŠ) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1940-1952 Školní kronika (II. střed. škola) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1940-1952 Školní kronika (IV. národní) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Měšťanská škola 1940-1957 Školní kronika (I.stř.škola) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Ochotnický spolek 1941-1942 bez názvu Spolek A-divadlo Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Ochotnický spolek 1942- bez názvu Spolek A-divadlo Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Zvláštní škola 1945-1977 Kronika Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola 1951-1953 Školní kronika (II.NŠ) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola V sadech 1951-1957 Pamětní kniha II. střední školy Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola (psych.) 1952- Kronika Spec. školy při zdrav.zař. Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Škola 1952-1953 Pamětní kniha (IV. národní) Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola (OÚNZ) 1954-1976 Kronika Spec. školy při zdrav.zař. Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Škola V sadech 1957-1961 Pamětní kniha 2.osmileté střední školy Okresní archiv
Havlíčkův Brod Střední zdravotnická škola 1957-1967 Školní kronika Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola Rubešova 1957-1995 Školní kronika Základní škola V Sadech
Havlíčkův Brod Škola V sadech 1959-1960 Kronika pěveckého sboru Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola Štáflova 1959-1981 Školní kronika Okresní archiv
Havlíčkův Brod Gymnázium 1960-1969 Kronika školy Okresní archiv
Havlíčkův Brod Střední zemědělská škola 1960-1997 Krinika zemědělské školy v H. Brodě Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola V sadech 1964-1981 Kronika Okresní archiv
Havlíčkův Brod Základní umělecká škola 1968- Kronika ZUŠ Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Gymnázium 1969-1979 Kronika školy Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola Wolkerova 1970-1981 Kronika školy Okresní archiv
Havlíčkův Brod Městský národní výbor 1970-1989 Kronika města Havlíčkova Brodu Okresní archiv
Havlíčkův Brod Obchodní akademie 1974-1980 Kronika školy-Expedice 30 Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola Wolkerova 1974-1991 Kronika pěvěckého a recitačního kroužku Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola (OÚNZ) 1977- Kronika Spec. školy při zdrav.zař. Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Zvláštní škola 1977- Kronika zvláštní školy Zvláštní škola Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod A-divadlo 1978-1982 Kronika Spolek A-divadlo Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Gymnázium 1979-1983 Kronika školy Okresní archiv
Havlíčkův Brod Gymnázium 1979-1985 Kronika branných kursů Okresní archiv
Havlíčkův Brod Stavební škola 1979-1989,1999- Školní kronika Střední průmyslová škola stavební
Havlíčkův Brod Obchodní akademie 1980-1989 Kronika školy Okresní archiv
Havlíčkův Brod A-divadlo 1980-1998 Kronika Spolek A-divadlo Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Škola V sadech 1981- Kronika Základní škola V sadech
Havlíčkův Brod Škola Štáflova 1981-1989 Školní kronika Okresní archiv
Havlíčkův Brod Škola Wolkerova 1981-1999 Kronika Okresní archiv
Havlíčkův Brod Gymnázium 1983-1994 Kronika Okresní archiv
Havlíčkův Brod Gymnázium 1986-1989 Kronika branných kursů Okresní archiv
Havlíčkův Brod Městský úřad 1991-1997 Kronika města Havlíčkova Brodu Okresní archiv
Havlíčkův Brod Gymnázium 1994- Kronika Havlíčkovo gymnázium
Havlíčkův Brod A-divadlo 1998-2002 Kronika Spolek A-divadlo Havlíčkův Brod
Herálec Škola 1835-1885 Kronika čili kniha památní Okresní archiv
Herálec Farní úřad 1835-1942 Gedenkbuch Farní úřad Herálec
Herálec Obecní úřad 1913-1944 Pamětní kniha Okresní archiv
Herálec Škola 1940-1954 Školní kronika Okresní archiv
Herálec Místní národní výbor 1944-1957 Pamětní kniha Okresní archiv
Herálec Škola 1948-1969 Školní kronika Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1954-1970 Školní kroniky (samost. listy pro každý rok) Okresní archiv
Herálec Místní národní výbor 1958-1974 Kronika Herálec Okresní archiv
Herálec PO SSM 1960-1966 Kronika pionýrské skupiny Okresní archiv
Herálec PO SSM 1966-1978 Kronika pionýrské skupiny Okresní archiv
Herálec Škola 1969-1995 Školní kronika Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1970-1974 Školní kronika Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1974-1977 Kronika Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1974-1979 bez názvu (kronika II. oddílu PO SSM) Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1974-1979 Kronika PO SSM Okresní archiv
Herálec Místní národní výbor 1975-1989 Kronika obce Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1977-1981 bez názvu Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1979-1981 Kronika PO SSM Okresní archiv
Herálec PO SSM 1979-1989 Kronika pionýrské skupiny Okresní archiv
Herálec Zvláštní škola 1981-2000 Kronika Okresní archiv
Herálec Jednotné zemědělské družstvo 1987-1989 Kronika Okresní archiv
Herálec PO SSM 1989-1990 Kronika pionýrské skupiny Okresní archiv
Herálec Obecní úřad 1990- Kronika obce Obecní úřad Herálec
Herálec Škola 1995- Školní kronika ZŠ Základní škola Herálec
Heřmaň Škola 1833-1887 Pamětní kniha školy Heřmanské Okresní archiv
Hněvkovice Škola 1806-1854 Historický protokol Okresní archiv
Hněvkovice Škola 1857-1891 Pamětní kniha Okresní archiv
Hněvkovice Škola 1892-1920 Památní kniha Okresní archiv
Hněvkovice Obecní úřad, Místní národní výbor 1914-1961 Pamětní kniha Okresní archiv
Hněvkovice Škola 1920-1940 Památní kniha Okresní archiv
Hněvkovice Škola 1940-1945 Památní kniha Okresní archiv
Hněvkovice Škola 1945-1975 Pamětní kniha Okresní archiv
Hněvkovice Místní národní výbor 1962-1986 Pamětní kniha Okresní archiv
Hněvkovice Škola 1975-1988 Kronika Okresní archiv
Hněvkovice Místní národní výbor, Obecní úřad 1987- Pamětní kniha Obecní úřad Hněvkovice
Horní Krupá Obecní úřad, Místní národní výbor 1932-1991 Pamětní kniha Okresní archiv
Horní Krupá Obecní úřad 1992- Pamětní kniha obce Obecní úřad Horní Krupá
Horní Pohleď Škola 1877-1915 Obecná kronika obecné školy Okresní archiv
Horní Pohleď Škola 1915-1928 Kronika Okresní archiv
Horní Pohleď Škola 1928-1973 Kronika obecné školy Okresní archiv
Horní Pohleď Obecní úřad, Místní národní výbor 1933- Pamětní kniha obce Obecní úřad Horní Pohleď
Horní Studenec Škola 1807-1906 Kniha pamětní Okresní archiv
Horní Studenec Škola 1906-1951 Pamětní kniha Okresní archiv
Horní Studenec Obecní úřad, Místní národní výbor 1923-1938,1965-2000 Letopisy obce Okresní archiv
Horní Studenec Škola 1950-1992 Školní kronika Okresní archiv
Horní Studenec Škola 1992-2004 Školní kronika Okresní archiv
Horní Studenec Městský úřad Ždírec nad Doubravou 2000- Kronika Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Hradec Místní národní výbor 1976-1987 Kronika obce Okresní archiv
Hradec Místní národní výbor, Obecní úřad 1988- bez názvu Obecní úřad Hradec
Hřiště Škola 1918-1963 Pamětní kniha Okresní archiv
Hřiště Divadelní ochotníci 1928-1935 Pamětní kniha Okresní archiv
Hřiště Obecní úřad 1928-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Hurtova Lhota Obecní úřad, Místní národní výbor 1898-1984 Pamětní kniha Okresní archiv
Hurtova Lhota Ochotnický spolek 1928-1948 Památník ochotnického spolku ve Lhotě Hurtově Okresní archiv
Hurtova Lhota Škola 1960-1974 Pamětní kniha nenalezena
Hurtova Lhota Mateřská škola 1973-1989 Kronika Okresní archiv
Hurtova Lhota Místní národní výbor, Obecní úřad 1985-1998 Pamětní kniha Okresní archiv
Hurtova Lhota Obecní úřad 1999 Kronika obce Hurtova Lhota Obecní úřad Hurtova Lhota
Chlístov Obecní úřad 1911-1935 Pamětní kniha Okresní archiv
Chlístov Škola 1918-1925 Pamětní kniha Okresní archiv
Chlístov Obecní úřad 1936-1937 Kronika obce Okresní archiv
Chloumek (Libice nad Doubravou) Místní národní výbor 1969 Kronika obce Okresní archiv
Chotěboř Obecné a měšťanské školy Chotěboř 1844-1891 Pamětní kniha Okresní archiv
Chotěboř Škola Buttulova 1866-1869 Pamětní kniha školní knihovny Okresní archiv
Chotěboř Městský úřad 1868 bez názvu Okresní archiv
Chotěboř Obecné a měšťanské školy Chotěboř 1892-1906 Památní kniha Okresní archiv
Chotěboř Hasiči 1903 Hasičská župa Okresní archiv
Chotěboř Měšťanská a obecná škola chlapecká 1908-1940 Památní kniha Okresní archiv
Chotěboř Gymnázium 1913-1940 Kronika školy Okresní archiv
Chotěboř Škola Smetanova 1917-1958 Pamětní kniha Okresní archiv
Chotěboř Městský úřad 1924-1926 Pamětní kniha města Chotěboře I. Díl Okresní archiv
Chotěboř Městský úřad 1927-1946 Pamětní kniha II.díl Okresní archiv
Chotěboř Hasiči 1928-1933 Hasičství Okresní archiv
Chotěboř Obecná škola chlapecká 1937-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Chotěboř Národní škola dívčí 1937-1951 Pamětní kniha Okresní archiv
Chotěboř Národní škola dívčí 1940-1945 Školní kronika Okresní archiv
Chotěboř Gymnázium 1940-1947 Kronika školy Okresní archiv
Chotěboř Obecná škola chlapecká 1940-1953 Školní kronika Okresní archiv
Chotěboř Škola Buttulova 1940-1966 Kronika školy Okresní archiv
Chotěboř Zvláštní škola 1943-1945 Pamětní kniha Okresní archiv
Chotěboř Základní umělecká škola 1951- Hudební škola - LŠU ZUŠ Chotěboř
Chotěboř Městský národní výbor 1956-1974 Pamětní kniha města Chotěboře Okresní archiv
Chotěboř Gymnázium 1958-1975 Pamětní kniha Okresní archiv
Chotěboř Škola Smetanova 1965- Kronika Základní škola Smetanova
Chotěboř Škola Buttulova 1966-1970 Kronika školy Okresní archiv
Chotěboř Škola Buttulova 1970-1981 Kronika školy Okresní archiv
Chotěboř Škola Buttulova 1970-1981 Pamětní kniha síně boj. a rev. Tradic Okresní archiv
Chotěboř Městský národní výbor 1975 Pamětní kniha spolku pro postavení divadla Okresní archiv
Chotěboř Městský národní výbor 1975-1984 Pamětní kniha města Chotěboře Okresní archiv
Chotěboř Škola Buttulova 1981- Kronika Základní škola Buttulova
Chotěboř Městský úřad 1985-1994 Kronika města Chotěboře Okresní archiv
Chotěboř Městský úřad 1995- Kronika města Chotěboř VI.díl Městský úřad Chotěboř
Chrtníč Obecní úřad, Místní národní výbor 1930- Paměti obce Obecní úřad Chrtníč
Chřenovice Škola 1874-1896 Kronika Okresní archiv
Chřenovice Škola 1898-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Chřenovice Obecní úřad 1925-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Chřenovice Škola 1940-1972 Školní kronika Okresní archiv
Chřenovice Místní národní výbor 1945-1988 Pamětní kniha Okresní archiv
Chřenovice Obecní úřad 1992 - Kronika obce Obecní úřad Chřenovice
Chřenovice (Jedlá) Farní úřad 1779-1836 Liber memorabilium Okresní archiv
Chýška Místní národní výbor 1953-1960 Pamětní kniha Okresní archiv
Chýška (Úsobí) Škola 1898-1927 Školní kronika Okresní archiv
Chýška (Úsobí) Obecní úřad 1921-1949 Pamětní kniha Okresní archiv
Chýška (Úsobí) Škola 1927-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Jedlá Škola 1917-1973 Pamětní kniha Okresní archiv
Jedlá Obecní úřad, Místní národní výbor 1934-1940 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Jedlá Škola 1940-1962 II.díl školní kroniky Okresní archiv
Jedlá Obecní úřad 1989 - Pamětní kniha sloučených obcí Obecní úřad Jedlá
Jeřišno Obecní úřad, Místní národní výbor 1932-1990 Pamětní kniha Obecní úřad Jeřišno
Jeřišno Obecní úřad 1991- Kronika obce Obecní úřad Jeřišno
Jilem Škola 1924-1940 Pamětní kniha obecné školy Okresní archiv
Jilem Obecní úřad, Místní národní výbor 1924-1937,1958-1960 Kronika obce Jilem Okresní archiv
Jilem Škola 1940-1961 Pamětní kniha obecné školy v Jilmu Okresní archiv
Jilem Škola 1961-1967 Školní kronika Okresní archiv
Jilemník (Ždírec u Pohledu) Obecní úřad, Místní národní výbor 1921-1958 Pamětní kniha Okresní archiv
Jilemník (Ždírec u Pohledu) Místní národní výbor 1959-1971 Pamětní kniha Okresní archiv
Jilemník (Ždírec u Pohledu) Místní národní výbor 1972-1985 Kronika Okresní archiv
Jilemník (Ždírec u Pohledu) Místní národní výbor, Obecní úřad 1986- Kronika Obecní úřad Ždírec nad Doubravou
Jiříkov Škola 1908-1933 Pamětní kniha obecné školy jednotřídní v Jiříkově Okresní archiv
Jiříkov Škola 1933-1964 Pamětní kniha obecné školy v Jiříkově Okresní archiv
Jiříkov Škola 1940-1944 Školní kronika Okresní archiv
Jiříkov (Kámen, Habry) Obecní úřad, Místní národní výbor 1929-1939, 1986 Kronika obce nenalezena
Jitkov Škola 1894-1909 Pamětní kniha Okresní archiv
Kámen Škola 1892-1940, 1945-1978 Školní kronika Kamenné Okresní archiv
Kámen Obecní úřad, Místní národní výbor 1934- Pamětní kniha Obecní úřad Kámen
Kamenice Škola 1926-1939 Kronika Okresní archiv
Kamenice Obecní úřad 1930-1937 Pamětní kniha Okresní archiv
Kamenice Obecní úřad, Místní národní výbor 1938-1959 Pamětní kniha Okresní archiv
Kamenice Místní národní výbor 1965-1984 Kronika obce Okresní archiv
Kamenice Místní národní výbor, Obecní úřad 1987- Kronika osady Obecní úřad Herálec
Kamenná Lhota Místní národní výbor, Obecní úřad 1984- Pamětní kniha Obecní úřad Kamenná Lhota
Klokočov Místní národní výbor, Obecní úřad 1986- kronika obce Obecní úřad Klokočov
Klouzovy (Chotěboř) Škola 1897-1934 Památní kniha Okresní archiv
Klouzovy (Chotěboř) Místní národní výbor, Městský úřad 1976- Kronika Městský úřad Chotěboř
Klouzovy (Uhelná Příbram) Škola 1934-1963 Pamětní kniha Okresní archiv
Knyk Obecní úřad 1922-1933 Pamětní kniha Okresní archiv
Koječín Škola 1912-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Koječín Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1952 Pamětní kniha Okresní archiv
Koječín Škola 1940-1972 Školní kronika obecné školy Okresní archiv
Koječín Místní národní výbor 1956-1961 Obecní kronika Okresní archiv
Kojetín Škola 1847-1892 Pamětní kniha Okresní archiv
Kojetín Škola 1892-1927 Pamětní kniha Okresní archiv
Kojetín Škola 1927-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Kojetín Obecní úřad, Místní národní výbor 1939-1967 Pamětní kniha Okresní archiv
Kojetín Škola 1940-1958 Školní kronika Okresní archiv
Kojetín Škola 1958-1974 Kronika národní školy Okresní archiv
Kojetín Místní národní výbor, Obecní úřad 1968- Kronika obce Kojetína Obecní úřad Kojetín
Kouty Škola 1908-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Kouty Škola 1940-1976 Školní kronika Okresní archiv
Kouty (Bojiště) Škola 1892-1908 Kronika Okresní archiv
Kouty (Bojiště) Obecní úřad 1925-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Kouty (Bojiště) Škola 1932 Monografie školy Okresní archiv
Kozlov Škola 1923-1956 Pamětní kniha Okresní archiv
Kozlov Obecní úřad, Místní národní výbor 1924-1979 Pamětní kniha obce Kozlova Okresní archiv
Kozlov Škola 1956-1976 Pamětní kniha Okresní archiv
Kozlov Místní národní výbor, Obecní úřad 1980- Kronika Obecní úřad Kozlov
Kožlí Škola 1881-1913 Pamětní kniha Okresní archiv
Kožlí Škola 1913-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Kožlí Místní národní výbor 1932-1973 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Kožlí Škola 1940-1984 Školní kronika Okresní archiv
Kožlí Místní národní výbor 1974-1986 Kronika obce Okresní archiv
Kožlí Místní národní výbor, Obecní úřad 1987- Kronika obce III. Obecní úřad Kožlí
Kraborovice Škola 1877-1936 Pamětní kniha školy Okresní archiv
Kraborovice (Vilémov) Obecní úřad 1934-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Krásná Hora Farní úřad 1759-1908 Memorabilií Parochia Okresní archiv
Krásná Hora Škola 1824-1873 Pamětní kniha Okresní archiv
Krásná Hora Škola 1874-1910 Pamětní kniha Okresní archiv
Krásná Hora Škola 1910-1931 Pamětní kniha Okresní archiv
Krásná Hora Obecní úřad 1918-1937 Pamětní kniha Okresní archiv
Krásná Hora Škola 1931-1950 Pamětní kniha Okresní archiv
Krásná Hora Škola 1955-1970 Kronika školy Okresní archiv
Krásná Hora Obecní úřad, Místní národní výbor 1958-1980 Pamětní kniha Okresní archiv
Krásná Hora Škola 1970- Kronika Základní škola Krásná Hora
Krásná Hora Místní národní výbor, Obecní úřad 1981- Kronika obce Obecní úřad Krásná Hora
Krásná Hora Farní úřad s.d. Farní kronika Okresní archiv
Krátká Ves Obecní úřad, Místní národní výbor 1922-1986 Pamětní kniha obce Krátké Vsi Okresní archiv
Krátká Ves Místní národní výbor, Obecní úřad 1987- Kronika obce Krátká Ves Obecní úřad Krátká Ves
Krucemburk Obecní úřad 1727-1852 Kniha pamietní Kruzborka Okresní archiv
Krucemburk Obecní úřad 1843-1849 Pamětní kniha Okresní archiv
Krucemburk Škola 1880-1936 Pamětní kniha školy krucemburské Okresní archiv
Krucemburk Škola - evangelická 1890-1923 Pamětnice evangelické školy Okresní archiv
Krucemburk Obecní úřad 1918-1938 Pamětní kniha Okresní archiv
Krucemburk Škola 1919-1931 Dějiny zřízení měšťanské školy Okresní archiv
Krucemburk Škola 1936-1940 Školní kronika - škola obecná i měšťanská Okresní archiv
Krucemburk Obecní úřad, Místní národní výbor 1938-1969 Pamětní kniha Okresní archiv
Krucemburk Farní úřad 1939-1835 Liber memorabilium parochia Okresní archiv
Krucemburk Škola 1945-1987 Školní kronika Okresní archiv
Krucemburk Místní národní výbor 1970-1985 Kronika obce Okresní archiv
Krucemburk Místní národní výbor, Obecní úřad 1986- Kronika obce Křížové - Krucemburku Obecní úřad Krucemburk
Krucemburk Škola 1987- Školní kronika Základní škola Krucemburk
Kunemil Škola 1882-1901 Pamětní kniha Okresní archiv
Kunemil Škola 1901-1907 Pamětní kniha Okresní archiv
Kunemil Škola 1907-1915 Pamětní kniha Okresní archiv
Kunemil Škola 1915-1952 Pamětní kniha Okresní archiv
Kunemil Škola 1952-1967 Pamětní kniha Okresní archiv
Květinov Škola 1837-1870 Gedenkbuch Okresní archiv
Květinov Škola 1872-1884 Kniha památní Okresní archiv
Květinov Škola 1885-1908 Pamětní kniha Okresní archiv
Květinov Obecní úřad 1914-1917 Pamětní kniha Okresní archiv
Květinov Obecní úřad, Místní národní výbor 1921-1978 Pamětní kniha Okresní archiv
Květinov Škola 1974-1977 Kronika školy Okresní archiv
Květinov Místní národní výbor 1979- Kronika obce Obecní úřad Květinov
Květinov Základní organizace Československého svazu žen 1987-1989 Kronika Okresní archiv
Květinov Místní národní výbor, Obecní úřad s.d. Kronika obce (spíše příloha) Okresní archiv
Květnov Místní národní výbor 1945-1960 Pamětní kniha Okresní archiv
Kyjov Místní národní výbor, Obecní úřad 1973-1992, 2003- Kronika obce Obecní úřad Kyjov
Kynice Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1976 Pamětní kniha Okresní archiv
Kynice Obecní úřad, Místní národní výbor 1940-1947 bez názvu Okresní archiv
Kynice Místní národní výbor, Obecní úřad 1977- Kronika Obecní úřad Kynice
Lány Obecní úřad 1933-1937, 2003- Pamětní kniha Obecní úřad Lány
Ledeč nad Sázavou Farní úřad 1824-1856 Liber memorabilium Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1840-1843 Pamětní kniha školní knihovny Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Obecní úřad 1873-1916 Pamětní kniha Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1893-1900 Kniha památní (dívčí š.) Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1893-1930 Kronika měšťanské školy chlapecké Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1893-1940 Kronika obecné a měšťanské školy chlapecké Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1900-1931 Pamětní kniha obecné školy dívčí Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1901-1934 Pamětní kniha měšťanské školy dívčí Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Obecní úřad 1918-1938 Pamětní kniha Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Hasiči 1926-1938 Pamětní kniha hasič. Župy Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1930-1940,1945-1953 Pamětní kniha - měšťanská škola chlapecká v Ledči nad Sázavozu Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1931-1953 Pamětní kniha (obecná š. dívčí) Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1932 Monografie obecné školy (obecná š. chlapecká) Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1932 Monografie obecné školy (obecná š. dívčí) Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola 1940-1945 Školní kronika (měšť. chlapecká a dívčí š.) Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Gymnázium 1946-1961 Školní kronika Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Obecní úřad 1951-1953 Pamětní kniha Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Základní umělecká škola 1955- Kronika ZUŠ Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou Škola Komenského 1957- Kronika osmileté střední školy Základní škola Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou Místní národní výbor 1961-1967 Pamětní kniha Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola Nádražní 1961-1982 Kronika školy Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Gymnázium 1961-1984 Školní kronika Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Odborné učiliště STS 1962-1983 Kronika OU STS v Ledči nad Sázavou Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Místní národní výbor 1972-1977 Pamětní kniha Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Místní národní výbor 1979-1987 Kronika města Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Škola Nádražní 1982- Kronika Základní škola Ledeč nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou Gymnázium 1984-1989 Školní kronika Okresní archiv
Ledeč nad Sázavou Městský národní výbor, Městský úřad 1987- Pamětní kniha města Městský úřad Ledeč nad Sázavou
Leškovice Obecní úřad, Místní národní výbor 1930- Pamětní kniha Obecní úřad Leškovice
Leština u Světlé nad Sázavou Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1987 Pamětní kniha Okresní archiv
Leština u Světlé nad Sázavou Místní národní výbor, Obecní úřad 1988- Kronika obce Obecní úřad Leština
Libice nad Doubravou Farní úřad 1751-1837 Liber memorabilium Okresní archiv
Libice nad Doubravou Farní úřad 1841-1855 Memorabilia beneficii Okresní archiv
Libice nad Doubravou Škola 1858-1927 Pamětní kniha farní školy v Libici Okresní archiv
Libice nad Doubravou Škola 1927-1939 Paměti školy v Libici n.D. Okresní archiv
Libice nad Doubravou Obecní úřad 1928 Pamětní kniha obecní Okresní archiv
Libice nad Doubravou Škola 1940-1989 Školní kronika Okresní archiv
Libice nad Doubravou Divadlo 1955-1963 Pamětní kronika Okresní archiv
Libice nad Doubravou Farní úřad 1957-1949 Gedenkbuch Okresní archiv
Libice nad Doubravou Místní národní výbor 1958-2007 Kronika Okresní archiv
Libice nad Doubravou Škola 1989-1996 Kronika Okresní archiv
Lípa Škola 1838-1878 nečitelný Okresní archiv
Lípa Škola 1876-1938 Pamětní kniha Okresní archiv
Lípa Obecní úřad 1914-1921 Pamětní kniha Okresní archiv
Lípa Obecní úřad 1921-1945 Pamětní kniha Okresní archiv
Lípa Lidová škola zemědělská 1923-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Lípa Škola 1940-1953 Pamětní kniha Okresní archiv
Lípa Škola 1940-1955 Školní kronika Okresní archiv
Lípa Škola 1955-1974 Kronika Okresní archiv
Lípa Místní národní výbor 1956-1967, 1973-1987 Kronika obce Okresní archiv
Lípa Škola 1974- Školní kronika obce Lípa Základní škola Lípa
Lípa Obecní úřad 1989- Kronika obce Obecní úřad Lípa
Lipnice nad Sázavou Farní úřad 1749-1853 Liber memorabilium Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Obecní úřad, Místní národní výbor 1835-1961 Memorabilienbuch Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Škola 1836-1887 Gedenkbuch (obecná a měšťanská) Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Škola 1887-1915 Kronika školy Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Škola 1915-1951 Kronika školy Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Škola 1940-1945 Školní kronika Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Škola 1945-1953 Školní kronika Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Škola 1951-1983 Školní kronika Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Základní škola při dětské léčebně ortopedických vad 1957-1971 Kronika nenalezena
Lipnice nad Sázavou Místní národní výbor 1962-1971 Kronika obce Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Základní škola při dětské léčebně ortopedických vad 1971 -? Kronika nenalezena
Lipnice nad Sázavou Místní národní výbor 1977-1987 Kronika obce Okresní archiv
Lipnice nad Sázavou Škola 1983- Školní kronika Základní škola Lipnice nad Sázavou
Lipnička (Světlá nad Sázavou) Místní národní výbor 1978-1986 Kronika obce Lipnička nenalezena
Lubno (Habry) Obecní úřad, Místní národní výbor 1930-1980 Kronika obce Městský úřad Habry
Lubno (Habry) Místní národní výbor, Obecní úřad 1980- Kronika Lubno Městský úřad Habry
Lučice Farní úřad 1835- Kniha pamětní Farní úřad Lučice
Lučice Obecní úřad, Místní národní výbor 1929-1958 Pamětní kniha Okresní archiv
Lučice Škola 1945-1953 Školní kronika Okresní archiv
Lučice Škola 1947-1967 Kronika měšťanské školy Okresní archiv
Lučice Místní národní výbor 1959-1983 Kronika obce Okresní archiv
Lučice Škola 1967-1978 Kronika Okresní archiv
Lučice Škola 1978- Kronika Základní škola Lučice
Lučice Místní národní výbor, Obecní úřad 1984- Kronika obce Obecní úřad Lučice
Macourov Místní národní výbor 1976-1987 Kronika obce Okresní archiv
Malčín Obecní úřad 1928-1938 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Malčín Obecní úřad, Místní národní výbor 1940-1963 Kronika politické obce Okresní archiv
Malčín Škola 1940-1964 Školní kronika Okresní archiv
Malčín Místní národní výbor 1964-1984 Kronika obce Okresní archiv
Malčín Obecní úřad 1983- Kronika obce Okresní archiv
Maleč Škola 1856-1914 Kniha pamětní Okresní archiv
Maleč Škola 1915-1927 Pamětní kniha Okresní archiv
Maleč Obecní úřad 1933-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Maleč Škola 1935-1939, 1945-1952 Pamětní kniha Okresní archiv
Maleč Škola 1937-1940 Kronika měšťanské školy v Malči Okresní archiv
Maleč Škola 1940-1953 Kronika Okresní archiv
Maleč Škola 1953-1978 Školní kronika Okresní archiv
Maleč Místní národní výbor 1965-1981 Kronika obce Okresní archiv
Maleč Škola 1978- Kronika Základní škola Maleč
Maleč Místní národní výbor, Obecní úřad 1982-1998 Kronika obce Obecní úřad Maleč
Meziklasí Obecní úřad, Místní národní výbor 1934-1940, 1976-1989 Pamětní kniha Okresní archiv
Michalovice Škola 1899-1934 Pamětní kniha Okresní archiv
Michalovice Obecní úřad, Místní národní výbor 1914-1957 Pamětní kniha Okresní archiv
Michalovice Škola 1934-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Michalovice Škola 1940-1951 Školní kronika Okresní archiv
Mikulášov Obecní úřad, Místní národní výbor 1924-1993 Pamětní kniha Mikulášov Okresní archiv
Mírovka Škola 1945-1951 Pamětní kniha Okresní archiv
Mírovka Škola 1960-1979 Školní kronika Okresní archiv
Mírovka (=Frýdnava) Obecní úřad 1927-1929 Pamětní kniha Okresní archiv
Miřátky Obecní úřad, Místní národní výbor 1930, 1948 Pamětní kniha obce Miřátek Okresní archiv
Modlíkov Škola 1823-1856 Okresní archiv
Modlíkov Škola 1861-1892 Kniha památní Okresní archiv
Modlíkov Škola 1892-1931 Památní kniha Okresní archiv
Modlíkov Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1987 Pamětní kniha Obecní úřad Modlíkov
Modlíkov Škola 1931-1940 Školní kronika Okresní archiv
Modlíkov Škola 1940-? Školní kronika nenalezena
Nejepín Obecní úřad, Místní národní výbor 1935-1987 Pamětní kniha Obecní úřad Nejepín
Nejepín Obecní úřad 1988-2000, 2003 Kronika obce II. Díl Obecní úřad Nejepín
Nová Ves u Chotěboře Farní úřad 1815-1848 Liber memorabilium Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Škola 1837-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1977 Pamětní kniha Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Škola 1941-1985 Školní kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Dětský domov 1952-1967 Kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Dětský domov 1952-1974 Kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Místní národní výbor 1978-1985 Kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Místní národní výbor, Obecní úřad 1985- Kronika Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře
Nová Ves u Chotěboře Škola 1985- Školní kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Dětský domov 1985-1991 Kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Dětský domov 1991-1995 Kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Dětský domov 1995-1999 Kronika Okresní archiv
Nová Ves u Chotěboře Dětský domov 2000- Kronika Okresní archiv
Nová Ves u Leštiny Obecní úřad, Místní národní výbor 1923-1985 Pamětní kniha obce Nová Ves, okres Čáslav Okresní archiv
Nová Ves u Leštiny Místní národní výbor, Obecní úřad 1986-1991 Kronika obce Nová Ves Okresní archiv
Nová Ves u Leštiny Obecní úřad 1992- Kronika obce Nová Ves u Leštiny Obecní úřad Nová Ves u Leštiny
Nová Ves u Světlé nad Sázavou Škola 1887-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Nová Ves u Světlé nad Sázavou Obecní úřad, Místní národní výbor 1922-1978 Pamětní kniha Okresní archiv
Nová Ves u Světlé nad Sázavou Škola 1940-1976 Školní kronika Okresní archiv
Nová Ves u Světlé nad Sázavou Místní národní výbor, Obecní úřad 1980-1997 Kronika obce Okresní archiv
Okrouhlice Škola 1881-1914 Dějiny školy Okresní archiv
Okrouhlice Škola 1914-1939 Památní kniha Okresní archiv
Okrouhlice Obecní úřad, Místní národní výbor 1935-1959 Pamětní kniha Okresní archiv
Okrouhlice Škola 1940-1952 bez názvu Okresní archiv
Okrouhlice Škola 1952-1974 Pamětní kniha Okresní archiv
Okrouhlice Místní národní výbor, Obecní úřad 1972- Kronika obce Obecní úřad Okrouhlice
Okrouhlice Škola 1974-1988 Kronika Okresní archiv
Okrouhlice Zemědělské družstvo 1986-1987 Kronika Okresní archiv
Okrouhlice Škola 1988- Kronika školy Základní škola Okrouhlice
Okrouhlička Obecní úřad 1924-1936 Pamětní kniha Okresní archiv
Okrouhlička Škola 1940-1945, 1954-1968 Školní kronika Okresní archiv
Okrouhlička Místní národní výbor 1960-1971 Pamětní kniha Okresní archiv
Okrouhlička Místní národní výbor, Obecní úřad 1971-1992 Kronika obce Okresní archiv
Okrouhličtí Dvořáci Obecní úřad, Místní národní výbor 1926-1969 Pamětní kniha Okresní archiv
Olešenka Obecní úřad, Místní národní výbor 1836-1957 Kniha pamnětni Okresní archiv
Olešenka Škola 1844-1883 Kniha pamětní Okresní archiv
Olešenka Škola 1844-1892 bez názvu Okresní archiv
Olešenka Škola 1894-1929 Památní kniha Okresní archiv
Olešenka Škola 1929-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Olešenka Místní národní výbor 1958-1973 Obecní kronika Okresní archiv
Olešná Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1983 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Olešná Místní národní výbor, Obecní úřad 1984- Kronika Obecní úřad Olešná
Olešnice Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1952 Pamětní kniha obce Olešnice a Valečova Okresní archiv
Ostružno (Borek) Škola 1874-1940 Pamětní kniha obecné národní školy Okresní archiv
Ostružno (Borek) Obecní úřad, Místní národní výbor 1932- Kronika obce Ostružna Obecní úřad Borek
Oudoleň Obecní úřad, Místní národní výbor 1933-1986 Pamětní kniha Okresní archiv
Oudoleň Místní národní výbor, Obecní úřad 1987- Kronika obce Obecní úřad Oudoleň
Ovesná Lhota Škola 1891-1940 Školní kronika obecné školy Okresní archiv
Ovesná Lhota Obecní úřad, Místní národní výbor 1930-1982 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Ovesná Lhota Místní národní výbor, Obecní úřad 1983- Kronika Obecní úřad Ovesná Lhota
Pavlov Škola 1899-1940,1945-1953 Kronika obecné školy Okresní archiv
Pavlov Obecní úřad, Místní národní výbor 1934-1940, 1946- Pamětní kniha Obecní úřad Pavlov
Pavlov u Herálce Škola 1914-1940 Školní kronika Okresní archiv
Pavlov u Herálce Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1967 Kronika obce Pavlov nenalezena
Perknov Obecní úřad 1923-1952 Pamětní kniha Okresní archiv
Peršíkov (Havlíčkova Borová) Obecní úřad, Místní národní výbor 1937-1961 Pamětní kniha obce Peršíkova nenalezena
Petrkov Obecní úřad 1915-1935 Pamětní kniha Okresní archiv
Petrkov Obecní úřad, Místní národní výbor 1935-1948 Pamětní kniha - obec Petrkov Okresní archiv
Petrovice Škola 1945-1965 Školní kronika Okresní archiv
Počátky Místní národní výbor 1928-1988 Kronika - obec Počátky Okresní archiv
Poděbaby Škola 1812-1926 Dějiny školy Okresní archiv
Poděbaby Škola 1824-1879 Památní kniha Okresní archiv
Poděbaby Škola 1881-1891 Památní kniha Okresní archiv
Poděbaby Obecní úřad, Místní národní výbor 1924-1939,1946-1971 Pamětní kniha Okresní archiv
Poděbaby Škola 1926-1988 Pamětní kniha Okresní archiv
Poděbaby Obecní úřad 1940-1945 Pamětní kniha Okresní archiv
Poděbaby Škola 1940-1945 Pamětní kniha Okresní archiv
Poděbaby Místní národní výbor, Městský úřad 1972-2005 Kronika obce Poděbaby Městský úřad Havlíčkův Brod
Podmoky (Golčův Jeníkov) Škola 1874-1919 Pamětní kniha Okresní archiv
Podmoky (Golčův Jeníkov) Škola 1919-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Pohled Farní úřad 1762-1877 Memorabilia Okresní archiv
Pohled Škola (němec.) 1848-1909 Gedenkbuch (němec. obecná š.) Okresní archiv
Pohled Škola 1889-1911 Kronika české soukromé školy Okresní archiv
Pohled Mateřská škola 1890-1941 Kronik de Kinderbewahraustalt (němec. mateř.škola) Okresní archiv
Pohled Základní organizace Československé strany socialistické 1908-2002 Kronika ZO Československé strany socialistické rodina Hladíkova, Pohled
Pohled Škola 1911-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Pohled Obecní úřad, Místní národní výbor 1930-1964 Pamětní kniha Okresní archiv
Pohled Škola 1940-1953 Školní kronika - obecná škola Okresní archiv
Pohled Škola 1945-1961 Kronika měšťanské školy Okresní archiv
Pohled Škola 1961-1972 Školní kronika Okresní archiv
Pohled Místní národní výbor 1965-1976 Kronika obce Okresní archiv
Pohled Hladíkova rodina 1965-1983 Rodinná kronika rodina Hladíkova, Pohled
Pohled PO SSM 1972-1989 Kronika PO Stopa Pohled Okresní archiv
Pohled Kroužek mladých zahrádkářů 1973-1975 Kronika mladých zahrádkářů v Pohledu Okresní archiv
Pohled Škola 1973-1982 Školní kronika Okresní archiv
Pohled Místní národní výbor 1977-1986 Kronika obce Okresní archiv
Pohled Škola 1982-2005 Školní kronika Okresní archiv
Pohled Hladíkova rodina 1983-? Rodinná kronika rodina Hladíkova, Pohled
Pohled Místní národní výbor, Obecní úřad 1987- Kronika obce Pohled Obecní úřad Pohled
Pohledští Dvořáci Obecní úřad, Místní národní výbor 1925-1960 Pamětní kniha Okresní archiv
Proseč Škola 1940-1961 Školní kronika Okresní archiv
Proseč (Habry) Škola 1853-1931 Památní kniha Okresní archiv
Proseč (Habry) Škola 1931-1940 Pamětní kniha školy v Proseče Okresní archiv
Proseč (Kámen, Habry) Obecní úřad, Místní národní výbor 1929-1940, 1986 Pamětní kniha nenalezena
Prosíčka Místní národní výbor, Obecní úřad 1977-1997 Kronika Obecní úřad Prosíčka
Prosíčka Obecní úřad 1998- Kronika Obecní úřad Prosíčka
Přibyslav Farní úřad 1673-1838 Liber memorabilium Okresní archiv
Přibyslav Škola 1822-1874 Památní kniha Okresní archiv
Přibyslav Městský úřad 1836-1950 Liber memorabilium Okresní archiv
Přibyslav Škola 1875-1902,1913-1939 Památní kniha školy Přibyslavské Okresní archiv
Přibyslav Škola 1895-1913 Školní kronika Okresní archiv
Přibyslav Záložna 1914-1943 Památní kniha záložny v Přibislavi Okresní archiv
Přibyslav Škola 1940-1953 Kronika obecné a měšťanské školy nenalezena
Přibyslav Obecní úřad, Místní národní výbor 1951-1973 Kronika města Okresní archiv
Přibyslav Škola 1953-1972 Pamětní kniha školy Okresní archiv
Přibyslav Škola 1972-1991 Kronika nenalezena
Přibyslav Místní národní výbor 1974-1983 Pamětní kniha Okresní archiv
Přibyslav Městský národní výbor, Městský úřad 1983-1993 Kronika města Okresní archiv
Přibyslav Škola 1992- Kronika školy Základní škola Přibyslav
Příjemky Místní národní výbor 1964-1977 Kronika obce Okresní archiv
Příjemky Místní národní výbor 1979- Kronika obce Příjemky Městský úřad Chotěboř
Příseka Obecní úřad, Místní národní výbor 1940-1948 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Příseka Místní národní výbor 1949-1980 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Příseka Místní národní výbor, Obecní úřad 1981-1999 Kronika obce Obecní úřad Příseka
Příseka Obecní úřad 2000-2009 Kronika obce Obecní úřad Příseka
Příseka u Světlé nad Sázavou Obecní úřad 1925-1939 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Radňov Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1957 Pamětní kniha obce Radňova Okresní archiv
Radňov Místní národní výbor 1959-1971 Kronika obce v Radňově Okresní archiv
Radostín (Olešná) Škola 1915-1940 Kronika školní Okresní archiv
Rankov (Chotěboř) Městský národní výbor, Městský úřad 1980- Kronika obce Rankova Městský úřad Chotěboř
Rejčkov Škola 1896-1924 Pamětní kniha Okresní archiv
Rejčkov Škola 1924-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Rejčkov Obecní úřad 1932-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Rejčkov Obecní úřad, Místní národní výbor 1942- Pamětní kniha Obecní úřad Dolní Město
Rozsochatec Škola 1891-1940 Kniha pamětní Okresní archiv
Rozsochatec Obecní úřad, Místní národní výbor 1934-1986 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Rozsochatec Škola 1940-1974 Školní kronika Okresní archiv
Rozsochatec Místní národní výbor, Obecní úřad 1987-1996 Kronika obce Okresní archiv
Rušínov Obecní úřad, Místní národní výbor 1922-1980 Pamětní kniha Okresní archiv
Rušínov Škola 1968-1986 Kronika školy Okresní archiv
Rušínov PO SSM 1973-1975 Kronika Okresní archiv
Rušínov Místní národní výbor, Obecní úřad 1980- Kronika obce Obecní úřad Rušínov
Rybníček Obecní úřad, Místní národní výbor 1918-1980 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Rybníček Místní národní výbor, Obecní úřad 1981- Kronika obce Obecní úřad Rybníček
Sázavka Farní úřad 1739-1877 Index alphabetikus Okresní archiv
Sázavka Farní úřad 1757-1878 Pamětní kniha Okresní archiv
Sázavka Škola 1876-1924 Kronika Okresní archiv
Sázavka Farní úřad 1879- Pamětní kniha Farní úřad Habry
Sázavka Škola 1924-1955 Pamětní kniha Okresní archiv
Sázavka Obecní úřad 1929-1939, 1947 Kronika obce Okresní archiv
Sázavka Škola 1956-1968 Kronika Okresní archiv
Sázavka Místní národní výbor 1957-1975 Kronika I. Okresní archiv
Sázavka Škola 1968-2002 Kronika Okresní archiv
Sázavka Místní národní výbor, Obecní úřad 1976- Kronika II. Díl Obecní úřad Sázavka
Sedletín Škola 1823-1875 Kniha pamětní Okresní archiv
Sedletín Škola 1875-1928 Pamětní kniha Okresní archiv
Sedletín Škola 1928-2007 Pamětní kniha Okresní archiv
Sedletín Obecní úřad 1931-1947 Pamětní kniha obce Sedletín Okresní archiv
Sedletín Škola 1940-1945 Pamětní kniha Okresní archiv
Sedletín - Veselá Obecní úřad 1992- Obecní kronika Obecní úřad Sedletín
Skála Škola 1793-1940 Památní kniha Okresní archiv
Skála Farní úřad 1836-1944 Gedenkbuch Okresní archiv
Skála (Věž) Obecní úřad, Místní národní výbor 1923 - 1965 Pamětní kniha a dějiny obce Skála nenalezena
Skála (Věž) Obecní úřad, Místní národní výbor 1923-1965 Pamětní kniha nenalezena
Skála (Věž) Místní národní výbor, Obecní úřad 1978- Kronika obce Obecní úřad Věž
Skorkov Škola 1927-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Skorkov Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1965 Kronika obce Okresní archiv
Skorkov (Herálec) Škola 1881-1927 Pamětník Okresní archiv
Skryje Škola 1891-1940 Pamětní kniha školy Skryjské Okresní archiv
Skryje Obecní úřad, Místní národní výbor 1930-1973 Pamětní kniha Okresní archiv
Skryje Škola 1940-1965 Pamětní kniha Okresní archiv
Skryje Místní národní výbor, Obecní úřad 1974- Kronika obce Obecní úřad Skryje
Skuhrov Farní úřad 1836- Gedenkbuch Farní úřad Lučice
Skuhrov Škola 1915-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Skuhrov Obecní úřad, Místní národní výbor 1932-1951 Pamětní kniha Okresní archiv
Skuhrov Škola 1940-1966 Pamětní kniha Okresní archiv
Skuhrov Místní národní výbor, Obecní úřad 1955- Kronika obce Obecní úřad Skuhrov
Skuhrov Škola 1966- Školní kronika Základní škola Skuhrov
Slavíkov Škola 1840-1878 Kniha pamětní Okresní archiv
Slavíkov Škola 1877-1929 Pamětní kniha Okresní archiv
Slavíkov Obecní úřad, Místní národní výbor 1930-1972 Pamětní kniha Okresní archiv
Slavíkov Místní národní výbor, Obecní úřad 1973- Kronika obce Obecní úřad Slavíkov
Slavníč Obecní úřad 1926-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Smilov Škola 1895-1944 Chronik (němec. obec. škola) Okresní archiv
Smilov Škola 1919-1940,1945-1957 Kronika školy smilovské Okresní archiv
Smilov Místní národní výbor 1945-1969 Pamětní kniha obce Smilova Okresní archiv
Smilov Škola 1957-1964 Kronika národní školy Okresní archiv
Sobiňov Obecní úřad 1918-1946 Pamětní kniha Okresní archiv
Sobiňov Místní národní výbor 1946-1967 Pamětní kniha Okresní archiv
Sobiňov Místní národní výbor 1968-1981 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Sobíňov Škola 1897-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Sobíňov Škola 1940-1955 Školní kronika Okresní archiv
Sobíňov Škola 1955-1994 Školní kronika Okresní archiv
Sobíňov Místní národní výbor, Obecní úřad 1981-2010 Pamětní kniha Obecní úřad Sobíňov
Sobíňov Škola 1994- Školní kronika Základní škola Sobíňov
Sobiňov (Sopoty) Škola 1844-1897 Kniha pamětní Okresní archiv
Souboř (Ledeč nad Sázavou) Škola 1923-1938 Pamětní kniha Okresní archiv
Stružinec Obecní úřad, Místní národní výbor 1933-1995 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Stružinec Městský úřad Ždírec nad Doubravou 1983-1985 Kronika čísel popisných Okresní archiv
Stružinec Sbor dobrovolných hasičů 1987 Kronika hasičů Stružinec Okresní archiv
Stružinec Městský úřad Ždírec nad Doubravou 1996-2006 Kronika obce Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Stříbrné Hory Škola 1879-1915 Pamětní kniha Okresní archiv
Stříbrné Hory Škola 1915-1951 Památní kniha Okresní archiv
Stříbrné Hory Obecní úřad 1921-1943 Pamětní kniha obce Český Šicendorf Okresní archiv
Stříbrné Hory Místní národní výbor 1972-1982 Kronika obce Okresní archiv
Stříbrné Hory Místní národní výbor, Obecní úřad 1983-1997 Kronika obce Okresní archiv
Stříbrné Hory Obecní úřad 1998-2002 Kronika obce III.díl Okresní archiv
Střížov (Chotěboř) Škola 1830-1876 Gedenkbuch Okresní archiv
Střížov (Chotěboř) Škola 1877-1915 Pamětní kniha Okresní archiv
Střížov (Chotěboř) Škola 1914-1919 Válečná kronika Okresní archiv
Střížov (Chotěboř) Škola 1915-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Střížov (Chotěboř) Obecní úřad, Městský úřad Chotěboř 1930- Pamětní kniha Městský úřad Chotěboř
Střížov (Chotěboř) Škola 1940-1958 bez názvu Okresní archiv
Studénka (Štoky) Škola 1919-1939 Kronika školní Okresní archiv
Suchá u Havlíčkova Brodu Obecní úřad 1914-1925 Pamětní kniha Okresní archiv
Suchá u Havlíčkova Brodu Obecní úřad, Místní národní výbor 1926-1948 Pamětní kniha Okresní archiv
Suchá u Havlíčkova Brodu Místní národní výbor 1949-1975, 1985 Pamětní kniha Okresní archiv
Suchá u Havlíčkova Brodu Místní národní výbor 1986- Kronika osad Městský úřad Havlíčkův Brod
Svatý Kříž Farní úřad 1786-1957 Gedenkbuch Okresní archiv
Svatý Kříž Škola 1843-1888 Památní kniha Okresní archiv
Svatý Kříž Škola 1888-1957 Památní kniha Okresní archiv
Svatý Kříž Městský úřad Havlíčkův Brod 1999 Svědectví 20.století - historie osady Svatý Kříž Okresní archiv
Svatý Kříž Městský úřad Havlíčkův Brod 1999 Svědectví 20. století - historie osady Svatý Kříž Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Škola Komenského 1874-1911 Kronika obecné školy Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Škola Komenského 1900-1957 Kronika chlapecké a dívčí měšťanské školy Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Škola Komenského 1911-1940 Kronika chlapecké a dívčí obecné školy Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Městský národní výbor 1925-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Městský národní výbor 1938-1963 Pamětní kniha Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Škola Komenského 1940-1945 Školní kronika (měšť. škola) Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Škola Komenského 1940-1952 Školní kronika (obecné školy) Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Integrovaná střední škola 1940-1970 Pamětní kniha Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Škola Komenského 1958-1987 Školní kronika (střední škola a ZDŠ) Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Městský národní výbor 1964-1970 Kronika města Okresní archiv
Světlá nad Sázavou SOU sklářské 1971-1974 Kronika pochodu "50 světelských kilometrů" Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Městský národní výbor 1971-1976 Kronika MěstNV Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Integrovaná střední škola 1971-1978 Školní kronika Okresní archiv
Světlá nad Sázavou SOU sklářské 1971-1978 Kronika Brigády socialistiské práce Okresní archiv
Světlá nad Sázavou SOU sklářské 1975-1976 Kronika Síně bojových tradic Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Městský národní výbor 1977-1981 Kronika MěstNV Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Integrovaná střední škola 1979-1986 Pamětní kniha Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Městský národní výbor, Městský úřad 1982-1990 Kronika Městský úřad Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou SOU sklářské 1983-1988 Kronika SČSP Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Intergovaná střední škola 1987-1996 Pamětní kniha Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Škola Komenského 1990- Kronika školy Základní škola Komenského
Světlá nad Sázavou Městský úřad 1991- Kronika města Městský úřad Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou Integrovaná střední škola 1996-2003 Pamětní kniha Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Integrovaní střední škola 2003-2004 Pamětní kniha Okresní archiv
Světlá nad Sázavou Městský úřad do r. 1900 Liber memorabilium Okresní archiv
Svinný Škola 1912-1940 Památní kniha Okresní archiv
Svinný Obecní úřad, Místní národní výbor 1926- Pamětní kniha Městský úřad Chotěboř
Svinný Škola 1940-1980 Školní kronika Okresní archiv
Svinný Škola 1980-? Kronika nenalezena
Šlapanov Farní úřad 1737-1821 Liber memorabilium Okresní archiv
Šlapanov Škola 1919-1963 Pamětní kniha Okresní archiv
Šlapanov Škola 1937-1940, 1945-1954 Školní kronika Okresní archiv
Šlapanov Škola 1954-1963 Pamětní kniha státní měšťanské školy nenalezena
Šlapanov Škola 1963-1996 Školní kronika Okresní archiv
Šlapanov Místní národní výbor, Obecní úřad 1965- Kronika obce Obecní úřad Šlapanov
Šlapanov Obecní úřad s.d. Gedenkbuch Okresní archiv
Štěpánov Okresní politická škola 1949-1951 Pamětní kniha Okresní politické školy ve Štěpánově Okresní archiv
Štěpánov u Chotěboře Střední odborné učiliště 1952-1975 Kronika Okresní archiv
Štoky Farní úřad 1753-1835 Pamětní kniha Okresní archiv
Štoky Farní úřad 1838-1989 Gedenkbuch Okresní archiv
Štoky Škola (němec.) 1868-1934 Gedenkbuch Okresní archiv
Štoky Škola 1918-1921, 1927-1934 Česká škola v Štokách - Paměti Okresní archiv
Štoky Obecní úřad 1928-1938 Gedenkbuch Okresní archiv
Štoky Škola (němec.) 1934-1943 Gedenkbuch Okresní archiv
Štoky Škola 1935-1940, 1945-58 Školní kronika Okresní archiv
Štoky Obecní úřad, Místní národní výbor 1946-1968 Kronika obce Okresní archiv
Štoky Škola 1947-1951 Pamětní kniha Okresní archiv
Štoky Místní národní výbor 1969-1977 Kronika obce Okresní archiv
Štoky Místní národní výbor, Obecní úřad 1978- Kronika obce Obecní úřad Štoky
Termesivy Obecní úřad 1931 Pamětní kniha Okresní archiv
Termesivy Škola 1940-1945 Školní kronika Okresní archiv
Tis Škola 1835-1869 Pamětní kniha filiální školy Tisovské Okresní archiv
Tis Škola 1918-1953 Pamětní kniha školy Okresní archiv
Tis Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1985 Pamětní kniha Okresní archiv
Tis Škola 1940-1945 Školní kronika Okresní archiv
Tis Škola 1953-1994, 1997-2001 Školní kronika Okresní archiv
Tis Mateřská škola 1971-1992 Kronika Okresní archiv
Tis Místní národní výbor, Obecní úřad 1986- Kronika Obecní úřad Tis
Tis Mateřská škola 1992-1997 Kronika Okresní archiv
Trpišovice Škola 1877-1896 Kniha pamětní Okresní archiv
Trpišovice Škola 1902-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Trpišovice Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1984 Pamětní kniha Okresní archiv
Trpišovice Místní národní výbor, Obecní úřad 1985- Společná kronika obcí Obecní úřad Trpišovice
Tunochody Škola 1909-1957 Pamětní kniha Okresní archiv
Údavy Místní národní výbor, Obecní úřad 1932-1999 Pamětní kniha obce Okresní archiv
Údavy Škola 1940-1975 Školní kronika Okresní archiv
Údavy Obecní úřad a Městský úřad Ždírec nad Doubravou 2000- Kronika Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Uhelná Příbram Farní úřad 1846- Liber memorabilium Děkanský úřad Golčův Jeníkov
Uhelná Příbram Škola 1857-1916 Školní kronika Okresní archiv
Uhelná Příbram Škola 1916-1940 Školní kronika Okresní archiv
Uhelná Příbram Obecní úřad 1933- Pamětní kniha Obecní úřad Uhelná Příbram
Uhelná Příbram Škola 1940-1953 Školní kronika Okresní archiv
Uhelná Příbram Škola 1946-1969 Školní kronika Okresní archiv
Uhelná Příbram Škola 1969-1994 Školní kronika Okresní archiv
Uhelná Příbram Škola 1994- Školní kronika Základní škola Uhelná Příbram
Uhelná Příbram Farní úřad s.d. Liber memorabilium Okresní archiv
Úsobí Farní úřad 1717-1846 Pamětní kniha Okresní archiv
Úsobí Farní úřad 1840-1992 Gedenkbuch Okresní archiv
Úsobí Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1954 Pamětní kniha městyse Okresní archiv
Úsobí Škola 1940-1947 Pamětní kniha nenalezeno, kopie v okresním archivu
Úsobí Místní národní výbor 1955-1983 Kronika obce Okresní archiv
Úsobí Škola 1960-1984 Školní kronika Okresní archiv
Úsobí Místní národní výbor, Obecní úřad 1983- Kronika městyse Obecní úřad Úsobí
Úsobí Škola 1984-2004 Kronika Základní škola Herálec
Utín Škola 1906-1935 Památní kniha Okresní archiv
Utín Škola 1936-1959 Pamětní kniha Okresní archiv
Utín Škola 1959-1971 Pamětní kniha Okresní archiv
Vepříkov Škola 1826-1893 Pamětní kniha Okresní archiv
Vepříkov Škola 1892-1918 Kronika školy Okresní archiv
Vepříkov Škola 1918-1974 bez názvu Okresní archiv
Vepříkov Obecní úřad, Místní národní výbor 1927-1985 Pamětní kniha Okresní archiv
Vepříkov Mateřská škola 1949-1960 bez názvu Okresní archiv
Vepříkov Místní národní výbor, Obecní úřad 1986- Kronika obce Obecní úřad Vepříkov
Veselá Obecní úřad, Místní národní výbor 1931-1938 Pamětní kniha obce Veselá Okresní archiv
Veselice Obecní úřad 1937-1940 Pamětní kniha obce Veselice Okresní archiv
Veselý Žďár Škola 1894-1918 Pamětní kniha Okresní archiv
Veselý Žďár Obecní úřad, Místní národní výbor 1931-1981 Pamětní kniha Okresní archiv
Veselý Žďár Škola 1940-1961 Školní kronika Okresní archiv
Veselý Žďár Škola 1961-1986 Pamětní kniha Okresní archiv
Veselý Žďár Místní národní výbor, Obecní úřad 1983-1992 Kronikaobce Okresní archiv
Veselý Žďár Škola 1987- Kronika školy Základní škola Veselý Žďár
Veselý Žďár Obecní úřad 1993- Kronika obce Obecní úřad Veselý Žďár
Věž Škola 1888-1918 Památní kniha obecné školy ve Věži Okresní archiv
Věž Škola 1916-1955 Pamětní kniha Okresní archiv
Věž Obecní úřad 1931-1946 Pamětní kniha Okresní archiv
Věž Místní národní výbor, Obecní úřad 1945- kronika obce Obecní úřad Věž
Věž Škola 1955- Kronika Základní škola Věž
Věžnice Obecní úřad, Místní národní výbor 1928-1948 Kronika obce Okresní archiv
Věžnice Škola 1946-1970 Pamětní kniha Okresní archiv
Věžnice Místní národní výbor 1949-1988 Kronika obce Okresní archiv
Vilémov Obecní úřad 1670-1835 Kniha Okresní archiv
Vilémov Farní úřad 1742-1835 Liber memorabilium Okresní archiv
Vilémov Obecní úřad 1835-1935 Pamatni kniha Okresní archiv
Vilémov Farní škola 1848-1922 Pamětní kniha školy Okresní archiv
Vilémov Živnostenská škola 1915-1940 Kronika Okresní archiv
Vilémov Škola 1922-1953 Pamětní kniha školy Okresní archiv
Vilémov Obecní úřad, Místní národní výbor 1935-1984 Pamětní kniha Okresní archiv
Vilémov Škola 1946-1962 Pamětní kniha školy Okresní archiv
Vilémov Škola 1962- IV. Školní kronika Základní škola Vilémov
Vilémov Škola 1973-1976 Kronika PS Okresní archiv
Vilémov Škola 1974-1975 Kronika oddílu pionýrů Okresní archiv
Vilémov Škola 1976-1979 Kronika PS Okresní archiv
Vilémov Škola 1979-1984 Kronika PS Okresní archiv
Vilémov Škola 1984-1985 Kronika PS Okresní archiv
Vilémov Místní národní výbor, Obecní úřad 1985- Pamětní kniha Obecní úřad Vilémov
Vilémov Škola 1985-1988 Kronika PS Okresní archiv
Vilémov Jednotné zemědělské družstvo 1989-1991 Kronika JZD Vilémov Okresní archiv
Vilémovice Škola 1907-1971 Pamětní kniha Okresní archiv
Vilémovice Obecní úřad, Místní národní výbor 1934- Kronika obce Obecní úřad Vilémovice
Víska Obecní úřad 1928-1939 Pamětní kniha Okresní archiv
Víska Škola 1940 Školní kronika Okresní archiv
Víska Škola 1949-1961 Školní kronika Okresní archiv
Vlkanov Místní národní výbor, Obecní úřad 1986- Kronika obce Obecní úřad Vlkanov
Vrbice Místní národní výbor 1946-1989 Pamětní kniha Okresní archiv
Vrbka Obecní úřad 1930-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Vrbka Škola 1945-1974 Pamětní kniha Okresní archiv
Vysoká Obecní úřad 1869-1940 Gedenkbuch Okresní archiv
Vysoká Škola 1945-1971 Školní kronika obecné školy Okresní archiv
Vysoká Škola (němec.) s.d. Gedenkbuch Okresní archiv
Vysoká Škola (němec.) s.d. Gedenkbuch Okresní archiv
Zahrádka Obecní úřad, Místní národní výbor 1899-1977 Pamětní kniha Okresní archiv
Zahrádka Obecní úřad s.d. Pamětní kniha Okresní archiv
Zahrádka Škola s.d. Pamětní kniha Okresní archiv
Zboží (Habry) Hasiči 1890-1982 Pamětní kniha J. Krajíček, Zboží
Zboží (Habry) Obecní úřad, Místní národní výbor 1928- Kronika obce Městský úřad Habry
Zboží (Habry) Hasiči 1983- Kronika J. Krajíček, Zboží
Zbýšov ZV ROH 1962-1971 Kronika ZV ROH Pionýrský tábor Zbýšov Okresní archiv
Zdislavice Škola 1904-1928 Pamětní kniha Okresní archiv
Zdislavice Škola 1928-1940 Pamětní kniha Okresní archiv
Zdislavice Škola 1940-1965 Školní kronika Okresní archiv
Zdislavice Místní národní výbor, Obecní úřad 1945- Obecní kronika Obecní úřad Herálec
Ždírec nad Doubravou Škola 1890-1925 Kronika školy Okresní archiv
Ždírec nad Doubravou Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl 1907-1926 Kniha pamětní, Spolek div. ochotníků J. K. Tyl Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Ždírec nad Doubravou Škola 1925-1945 Školní kronika nenalezena
Ždírec nad Doubravou Obecní úřad 1932-1945 Pamětní kniha obce Ždírecké Okresní archiv
Ždírec nad Doubravou Škola 1945-1980 Kronika Okresní archiv
Ždírec nad Doubravou Obecní úřad 1950-1967 Kronika obce Ždírce Okresní archiv
Ždírec nad Doubravou Místní národní výbor, Obecní úřad 1967-2002 Kronika obce Městský úřad Ždírec nad Doubravou
Ždírec nad Doubravou Škola 1980-2001 Kronika Okresní archiv
Ždírec nad Doubravou Škola 2001- Kronika Základní škola Ždírec nad Doubravou
Ždírec u Pohledu Hasiči 1984-? Kronika SPO nenalezena
Železné Horky Škola 1940-1967 Školní kronika Okresní archiv
Železné Horky (Havlíčkova Borová) Škola 1908-1938 Památní kniha nenalezena
Železné Horky (Havlíčkova Borová) Obecní úřad, Místní národní výbor 1924-1962 Pamětní kniha obce nenalezena
Žižkovo Pole Škola 1892-1926 Památní kniha školy v Šenfeldu Okresní archiv
Žižkovo Pole Obecní úřad 1919-1935 Pamětní kniha Okresní archiv
Žižkovo Pole Obecní úřad, Místní národní výbor 1936-1980 Pamětní kniha Okresní archiv
Žižkovo Pole Místní národní výbor, Obecní úřad 1981- Kronika obce Obecní úřad Žižkovo Pole
Žižkovo Pole Škola s.d. Pamětní kniha Okresní archiv

 

Vysvětlivky:

- Kronika fyzicky uložena v archivu

- Kronika trvale zapůjčena u původce

- Kronika uložena u původce

- Doložena existence kroniky, ale kronika nenalezena