11/10/2018 - 05:33

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění...

22/02/2017 - 15:10

Výroční zpráva Moravského zemského archivu za rok 2016.